DALCA HABER WEB SİTESİ
ŞABAN AĞIR 2003-2019 © Copyright

COGRAFI YAPIDALCA KÖYÜNÜN COĞRAFİ YAPISI

Dalca Köyü yerlerşim olarak son derece mükemmel bir plan ile dizayn edilmiştir.
Kandıra'danın diğer köylerinde bu mükemmel yerleşim planını göremeyiz.Köy çukur alana doğu batı yönünde kurulduğundan kuzeyli rüzgarlardan korunduğu gibi güneşten  herzaman yararlanarak kışın daha ılıman bir iklim yaşanmasını sağlar.
Dalca Köyünün çevresinde küçük çaplı tepeler mevcup olup en yüksek nokta Küçük Kırtıllarda su deposunun olduğu nokta ve kumluk yanındaki tarla ( Rakım 229m) dir
Köyün kurulduğu alan 170-180 m rakımdadır.Dalca çevresinde parçalar halinde ormanlar mevcut olup bunların en büyüğü Çaştikler Ormanıdır.Belenler,Burunlar Harman Payları ,Öğrenler,Çayırtarlalar ve Kırtıllarda çeşitli ormanlar mevcuttur

Şimdi Dalca Köyünün Mevkiilerini tanıyalımKOCAÖĞRENLER MEVKİİ

Dalca Köyünün kuzeyinde yer alır.Karagöllü köyü toprakları ile sınırdır.Karagöllü sapağına kadar devam eder.Burada İSU ya ait su deposu vardır.Son yıllarda bu topraklar köy dışından gelenlere satılmış olup Karagöllü sapağı civarına evler yapılarak bu topraklar elden çıkmıştır.Bu mevkiimizde bulunan Tepedağ orman açısından bir hayli zengin olmakla birlikte son yıllarda ormanda azalmalar mevcuttur.
KÜÇÜKÖĞRENLER MEVKİİ

 Dalca Köyünün Kuzey Batısında İzmit Kandıra Yolu kenarı boyunca devam eder.
Şu anda bu mevkiide genelde fındıklıklar mevcup olup bir kısmıda ormanlarla kaplıdır.Eskiden bu mevkiide Futbol Sahası mevcut olup yeni Kandıra İzmit yolu çalışmaları sırasında yol geçtiği için futbol sahası artık kullanılamaz durumdadır
DERE TARLALAR MEVKİİ

 Dalca Köyünün Kuzey Batısında  Sarnışlar ve Karagöllü tarlaları ile sınırdır.Tepedağ'ın
bitiminden başlar batıya doğru  aşağıya doğru küçük  derede Çayır Tarlalar ile son bulur.Bu bölgedeki Dalca toprakları son yıllarda hızla satılarak  köy elinden çıkmıştır

ÇAYIRTARLALAR MEVKİİ

Dalca Köyünün batısındadır.Bu bölgenin Kocabent'e yakın olması geçmişte bu bölgede çocukluğunu yaşanlar için bu tarlaları unutulmaz yapar.Morgel deresi doğal sınır olarak batıda bu tarlaların sonudur.Bu tarlalarda Akdeniz İklimi görülür.Bir kısmı Gökçeliktir.(Makilik) Batıda Morgel deresi Morgel-Dalca doğal sınırını oluşturur.Bölgede Kızılcık ağaçları oldukça fazladır.Genelde taşlık olduğundan tarım için çok fazla elverişli değildir.
ALİKÖY MEVKİİ

Dalca Köyünün Güney -Batı tarafındadır.Bölge ağırlıklı  fındıklık ve ormanla kaplıdır.Morgel yolu kuzeyde bu mevkinin sınırını oluşturuken güneydeki küçük dere Koca Kırtıllar ile doğal sınırı oluşturur.Topraklarında eskiden bir köyün varolduğu ve isminin ''ALİKÖY'' olduğu  ve bu mevkinin isminin buradan geldiği yaşlılarca rivayet edilir.
KÜÇÜKKIRTILLAR MEVKİİ 

Dalca Köyünün güney-batısında yeralır.Doğuda İzmit- Kandıra yolu, batıda ormanlık alan ve güneydede küçük derecik mevkinin doğal sınırlarını oluşturur.Bundan 15 yıl kadar önce fabrika kurulması amacıyla bu mevkiideki tarlaların tümü köy dışından gelen bir vatandaşa satılarak bu mevkiinin neredeyse tamamı köy kullanımına kapanmıştır denebilir.Şu anda fabrika kapanmış ve Dalca Köyüne bu fabrikadan ekonomik anlamdan hiç bir yarar gelmemiştir.Yani köye hiçbir faydası olmayan bir amaç uğruna bu tarlalar elden çıkmış ve bu tarlaların yeni sahibi mevkiinin doğal yapısını değiştiren bina vb çalışmalarla bu tarlaların bundan sonra artık kullanımını olanaksız hale getirmiştir.Şu anda fabrika olarak kullanılan bina boş ve atıl durumdadır.
KOCA KIRTILLAR MEVKİİ


Dalca Köyü'nün Güneybatısında  yeralır.Kuzeyde Küçük Kırtıllar  doğuda İzmit-Kandıra yolu batıda Morgel deresi  güneyde ise Ütük Ormanları doğal sınırlarıdır.Kuzeydeki Küçük Kırtıllar mevkiisine sınır olan yerlerde aynı sorun yani köy dışından gelip topraklarımıza sahip olan vatandaşın yolaçtığı değişiklikler tarlaların doğal yapısını değiştirmiştir.Batı kısmının aşağı tarafları  ile batı yani Ütük Tarlaları ve Morgel deresi arası bölgedeki çöküntüler nedeniyle ''OBRUKLAR'' olarak adlandırılır.Bölgede ormanlık alanlar mevcuttur.

BELENLER MEVKİİ

Dalca Köyününün güney-doğusunda yeralır.Köyün tam karşışında olan bu mevkii, tepelik ve bayır olması nedeniyle BELENLER adını almıştır.Dalca Köyünün en iyi görüldüğü ve  manzarası oldukça güzel bir mevkiidir.Belenlerin arka kısmı yani güneyi FOTUL olarak adlandırılır.Güneydeki dere ise  İPLİKPİŞİREN DERESİDİR.Bu dere  Duraklı Köyü ile doğal sınırı oluşturur.Bölgede oldukça fazla orman vardır.

BURUNLAR MEVKİİ

Dalca Köyünün  doğusundadır.Bölgenin tamamına yakını fındıklıkla kaplıdır.Bölgenin doğal sınırı güneyde ve  doğuda Belenler Deresi ,Kuzeyde Alaşlar Deresidir.Bölgenin kuzeydoğu kısmı Harman Payları olarak adlandırılır ve genelde meşe ormanıdır.Harman paylarının Güneydoğu kısmında yine aynı fabrika sahibi vatandaşın başarısız çiflik denemesi sonucu tarlaların doğal yapısını değiştiren yapılaşma ve değişimler olmuştur.Daha sonra bu araziyi tavuk çiftliği kurmak isteyen birisine satmıştır.Bu araziya 3 tane büyük kümes yapılmıştır.Köye hiç bir katkısı olmayan bu kümesler sadece kötü koku  yaymak ve bu kümeslere gelen kamyonlar nedeniyle yolların bozulması gibi kötü etkileri vardır..Ayrıca mevkide yol ve elektrik olduğundan son yıllarda birçok tarla köydışındaki kişilere satılmış olup hızla yapılaşma başlamıştır. Köy dışından gelen bir çok kişi buralara ev yapmıştır.Artık kendi tarlalarımıza ulaşamaz hale gelinmiştir


KARŞI TARLA MEVKİİ

Köyün tam karşısında olan bu mevki ismini buradan almıştır .Genellikle fındık bahçeleri ile kaplıdır.
Tarla satma sevdasından bu mevkide etkilenmiş ve köylülerimizin elinde fazla bir yer kalmamıştır

ADA TARLASI MEVKİİ

Köyün hemen yanıbaşında ''UVA'' denilen yeşil alandan sonra başlar.Eskiden tarlaya hayvan otlatmaya gidilirken burası buluşma noktasıydı.Köyün gençleri sabah hayvanları ile burada buluşur sonra hangi mevkideki tarlalara gidileceğine karar verilirdi. 1990'lı yılların sonlarına doğru köyde hayvancılık yokolduktan sonra tarla satma akımına kapılan köylüler yok pahasına tarla satma geleneği sonucunda bu mevkideki tarlalar köy dışından gelen kişilere satılarak buralara evler yapılmıştır.Şu an başlangış kısmında ayrı bir mahalle oluşturan yabanc evleri vardır.

ALAŞLAR MEVKİİ
Köyün kuzey-doğu kısmında yeralır.Mevkiinin önemli bir bölümü fındık bahçeleri ile kaplıdır.Fındık bahçeleri satma sevdasından az etkilenmesine rağmen tarlaların çoğu satılmıştır.Mevkiide içme suyu kısıtlıdır.


**********Hazırlayan:Şaban AĞIR 2003-2019 © Copyright **HER HAKKI SAKLIDIR*** Sitedeki hiç bir haber, resim ve yazı kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz çoğaltılamaz****************